Video priročnik

Dvostavno knjigovodstvo za začetnike

Avtor

Jana Jan

50.00 €

Kaj boste prejeli?

 • 23 video vsebin

 • 77

 • 7 PDF vsebin (primeri, obrazci, vzorci,...)

 • Večni dostop

 • od kjerkoli

 • 15 dnevno garancijo za vračilo denarja, v kolikor s priročnikom ne boste zadovoljni.

Ta spletni priročnik je edinstven tovrsten priročnik, ki vas bo po korakih vodil do razumevanja bistva dvostavnega knjigovodstva. Zakaj pa je to pomembno? Razumevanje dvostavnega knjigovodstva vam bo pomagalo:

 • Dojeti, kako so v poslovnih knjigah številke postavljene skupaj, kaj pomenijo in tako boste lažje sprejemali poslovne odločitve.
 • Ne veste kaj vam vaš računovodja govori - lažje se boste pogovarjali z vašim računovodjo, ko boste spoznali osnovni okvir dvostavnega knjigovodstva.
 • Če pa se boste odločili, da boste knjigovodstvo vzeli v svoje roke, bodisi zaradi varčevanja ali, da boste imeli večji nadzor nad vašim poslovanjem, pa je ta spletni priročnik vsekakor dobra osnova za nadaljnji razvoj vaših veščin dvostavnega knjigovodstva.

Komu je torej spletni priročnik namenjen?

 • Malim podjetnikom z malo ali nič izkušnjami na področju dvostavnega knjigovodstva;
 • Vsem, ki se na podjetniško pot šele pripravljate in bi želeli dobiti nek celostnem pogled nad dvostavnim knjigovodstvom;
 • Vsem, ki ste enkrat o tem že nekaj slišali, pa si to znanje zaradi novih poklicnih priložnosti želite osvežiti;

Spletni priročnik je pripravljen v obliki zelo kratkih videoposnetkov, ki poleg osnovnih teoretičnih razlag vsebujejo tudi praktične realne primere knjiženja. Razlaga je podana na enostaven in razumljiv način. Vsebine so pripravljene tako, da si jih lahko večkrat ogledate, sami izbirate vrstni red ogleda in do njih dostopate kadarkoli in od kjerkoli, lahko tudi med malico ali kavo. Zato je primeren tudi za tiste, ki nimate prav veliko časa in morate za izobraževanje izkoristiti vsako prosto minuto.

Kaj boste s tem spletnim priročnikom pridobili?

 • 30 lekcij ter več kot 1 uro videoposnetkov;
 • Spoznali boste katere dokumente/listine vključimo v knjigovodstvo;
 • Razumeli boste kako in kaj knjižimo v breme/dobro;
 • Spoznali kako knjižimo terjatve, obveznosti, stroške, osnovne sredstva, finančne naložbe;
 • Na praktičnem primeru boste videli, kako knjiženje posameznih poslovnih dogodkov vpliva na spremembe v bilanci stanja;

Ne glede na to, kateri računalniški program za knjigovodstvo boste uporabljali, je poznavanje bistva zakaj pri dvostavnem knjigovodstvu sploh gre, osnova. Če tega ne boste razumeli, vam noben računalniški program ne bo pomagal. Ta spletni priročnik je enostaven, hiter, predvsem pa dober začetek na vaši knjigovodski poti. Priključite se nam!

Kaj boste prejeli?

 • 23 video vsebin

 • 77

 • 7 PDF vsebin (primeri, obrazci, vzorci,...)

 • Večni dostop

 • od kjerkoli

 • 15 dnevno garancijo za vračilo denarja, v kolikor s priročnikom ne boste zadovoljni.

KAZALO

Uvod

1

Uvod

1:59 minut

Kaj je knjigovodstvo?

2

Knjigovodska orodja

4:44 minut

3

Pravila knjiženja

2:39 minut

4

Knjigovodske listine

1:44 minut

5

Knjigovodski proces

1 stran

Osnovna sredstva

6

Knjigovodstvo osnovnih sredstev

2:23 minut

7

Primer knjiženja

6:16 minut

Dolgovi

8

Kaj so dolgovi?

0:37 minut

9

Primer knjiženja

5:26 minut

Finančne naložbe

10

Kaj so finančne naložbe

4 strani

11

Primer knjiženja

3:48 minut

Terjatve

12

Vrste terjatev

2:31 minut

13

Primer knjiženja

4:37 minut

Kapital

14

Kaj je kapital?

4:26 minut

Prihodki in odhodki

15

Knjiženje prihodkov in odhodkov

3:09 minut

Stroški

16

Kaj so stroški materiala?

1 stran

17

Primer knjiženja stroškov materiala

4:29 minut

18

Kaj so stroški dela?

1 stran

19

Primer knjiženja stroškov dela

4:53 minut

20

Kaj so stroški amortizacije?

1 stran

21

Primer knjiženja stroškov amortizacije

3:58 minut

22

Kaj so stroški storitev?

1 stran

23

Primer knjiženja stroškov reprezentance

2:28 minut

24

Primer knjiženja stroškov avtorskega honorarja

3:02 minut

25

Primer knjiženja stroškov po podjemni pogodbi

2:27 minut

26

Kaj so rezervacije?

1 stran

Bilanca stanja

27

Kako je bilanca stanja sestavljena?

5:04 minut

28

Praktičen prikaz bilančnih sprememb

4:40 minut

Izkaz poslovnega izida

29

Kako je poslovni izid sestavljen?

1:22 minut

Zaključek

30

Zaključek

0:35 minut

AVTOR

Jana Jan

Po izobrazbi sem univ.dipl. ekon. V družinskem podjetju Inter-es že več kot 15 let vodim celotno računovodstvo in finance te družbe. Ker je računovodstvo nekaj, kar me vedno pritegne, pomagam pri tem tudi nekaj s.p.-jem. Sem tudi soavtorica e-gradiv za Finančno računovodstvo in Davke za potrebe izvajanja višješolskih programov ter avtorica več e-tečajev s področja računovodstva in knjigovodstva.

Ker je glavna dejavnost podjetja Inter-es izvajanje storitev e-izobraževanja, posvečam tudi večino svojega časa raziskavi, razvoju in implementaciji učinkovitejših pristopov v e-izobraževanju.

Skratka, sem dejavna na različnih področjih, ki pa jih poskušam čim bolj učinkovito povezati na način, ki bo služil in pomagal tudi drugim.