Obrazec M12 - kako poteka elektronska oddaja?

Avtor

Jana Jan

S 1. 1 .2016 ne bo več možno čakati v vrsti pred prijavno/odjavnim okencem Zavoda za zdravstveno zavarovanje, če bomo hoteli oddati prijavo v obvezno socialno zavarovanje, ampak bo to možno samo še v elektronski obliki, preko portala e-Vem.

V kolikor portala e-Vem še ne uporabljate, zna biti prehod na nov način oddajanja v začetku malo težaven. Zato sem vam v obliki video priročnika Kako oddati obrazec M1, M2, M3 in M12 v elektronski obliki pripravila prikaz vseh korakov, ki jih morate opraviti, da bo oddaja M obrazcev pravilna. 

V tem prispevku pa sem se osredotočila na obrazec M12, ki je novost od 1. 2. 2014. Na ZZZS je namreč potrebno vse  osebe, ki opravljajo delo v okviru drugega pravnega razmerja (avtorska, podjemna pogodba, sejnine, sodni cenilci, izvedenci, tolmači, poslovodne osebe, če niso zavarovanje na podlagi 040 ali 103,…) ter vse popoldanske s.p.-je, prijaviti za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Podlaga zavarovanja je 050, šifra razloga zavarovanja pa 05.

Poglejte si naslednji video posnetek, ki prikazuje postopek oddaje obrazca M12 preko portala e-Vem!

Katere M obrazce boste morali še oddajati preko portala e-Vem?

  • Obrazec M1: Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja
  • Obrazec M2: Odjava delavca iz obveznih socialnih zavarovanj
  • Obrazec M3: Sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih

Postopke oddaje vseh obrazcev M si lahko ogledate v tem video priročniku!