Mali davčni zavezanec opravlja storitve v tujini – kako naj izda račun?

Avtor

Jana Jan

Zadnjič me je prijatelj prosil za nasvet, kako naj izdaja račune tujcem. Razvil je namreč spletno aplikacijo, ki jo prodaja predvsem tujcem. Ker pa je šele na začetku svoje podjetniške poti, je trenutno mali davčni zavezanec, kar pomeni, da ne obračunava DDV-ja. Na računih, ki jih izdaja slovenskim kupcem ve, da DDV ne sme obračunati. Kako pa mora ravnati v primeru, ko račun izdaja tujemu kupcu?

Najprej, pridobiti mora posebno identifikacijsko številko za DDV (posebna davčna številka) in sicer če:

  • Opravlja storitve davčnim zavezancem iz EU;
  • Opravlja storitve davčnim nezavezancem iz EU (na primer končni kupci - fizične osebe), ker gre za opravljanje elektronskih storitev;

Kako se pridobi posebna davčna številka, boste našli v spodnjem videu:

Ko enkrat pridobi posebno davčno številko, mora pravilno obračunati DDV od opravljenih storitev v tujino.

Kako se obračuna DDV  je odvisno od kraja, kjer je storitev opravljena ter ali gre za poslovanje z davčnimi zavezanci ali z davčnimi nezavezanci (na primer s končnimi kupci).

Splošno pravilo, ki ga opredeljuje ZDDV določa dve vrsti kraja obdavčitve opravljenih storitev in sicer glede na to, ali je prejemnik storitve davčni zavezanec ali davčni nezavezanec.

Prejemnik storitve

Kje se obračuna DDV?

Davčni zavezanec

DDV se obračuna po kraju, kjer ima prejemnik storitve svoj sedež – govorimo o obrnjeni davčni obveznosti

Davčni nezavezanec

DDV se obračuna po kraju, kjer ima izvajalec storitve svoj sedež.

 

Ker pa gre pri prodaji aplikacije za opravljanje elektronskih storitev pa je potrebno upoštevati še posebno pravilo.

Prejemnik storitve

Kje se obračuna DDV?

Davčni zavezanec v EU

 

DDV se obračuna po kraju, kjer ima prejemnik storitve svoj sedež.

 

Davčni zavezanec v tretji državi

Davčni nezavezanec v EU

Davčni nezavezanec v tretji državi

 

Kako izdati račun končnemu kupcu iz EU?

Torej, če bo prijatelj aplikacijo dobavljal končnemu kupcu iz Nemčije, mu bo izdal račun z obračunanim nemškim DDV-jem. Preveri, kakšna je stopnja DDV v Nemčiji in po taki stopnji obračuna DDV. V tem primeru mora imeti posebno davčno številko.

O vseh takih dobavah mora poročati v posebnem obračunu DDV, ki ga je potrebno oddajati za vsak kvartal. Poseben obračun DDV mora oddati tudi v primeru, da takih dobav v določenem kvartalu ni bilo. To pomeni, da odda prazen obračun. Več o posebnem obračunu DDV - kako ga izpolniti in kdaj, boste našli v spodnjem videu:

Kako izdati račun kupcu iz tretjih držav?

Če bo kupec njegove aplikacije iz ZDA, mu ni potrebno imeti posebne davčne številke in tudi na računu ne obračuna nobenega DDV-ja.

Kako izdati račun davčnemu zavezancu iz EU?

Če bo kupec njegove aplikacije davčni zavezanec iz Nemčije, mora prav tako dobiti posebno davčno številko. DDV-ja ne obračuna, ampak mora na računu navesti, da gre za obrnjeno davčno obveznost ter navesti naslednjo klavzulo Reverse Charge – VAT exempt under Article 44 Directive 2006/112/ES.

Za vsako tako dobavo mora poročati v rekapitulacijskem poročilu, ki se oddaja za vsak mesec, v katerem so bile dobave opravljene. Če takih dobav ni bilo, se obrazec ne odda. Poleg tega pa mora oddajati tudi mesečni obračun DDV-O. 

Pred izdajo računa mora mali davčni zavezanec biti pozoren tudi, da pridobi davčno številko od davčnega zavezanca iz EU, ker samo tako bo lahko ugotovil pravilni status prejemnika storitev. Če mu prejemnik storitve ne posreduje davčne številke, potem mora mali davčni zavezanec imeti za to dokazila, predenj določi pravilen način obračuna DDV. Osebno sem imela tak primer, ko od hrvaškega davčnega zavezanca nisem mogla dobiti davčne številke oz. je bila tista, ki mi jo je posredoval neveljavna. Veljavnost davčnih številk se lahko preveri preko sistema Vies Evropske Komisijena. Zato sem poleg računa shranila tudi celotno elektronsko korespondenco.

Kako pa je v primeru, da opravljate kakšne druge storitve, na primer oglaševalske, zavarovalniške in podobno za naročnike v EU, pa najdete odgovor v video priročniku Mali davčni zavezanec prejema/opravlja storitve v tujini.