Koliko dni letnega dopusta mi pripada?

Avtor

Jana Jan

Kolegica se je name obrnila za  pomoč, glede količine dopusta, ki ji pripada. S 1.10. je namreč sklenila delovno razmerje za obdobje 7-ih mesecev. Delovna obveznost je razporejena na 5 delovnih dni.

Pravico do letnega dopusta pridobi delavec s sklenitvijo delovnega razmerja. Tu ni več pogoja preteka 6-ih mesecev, kot je bilo včasih. S tem, ko ima pravico do letnega dopusta, ima tudi pravico do izplačila regresa za letni dopust.

Krovni zakon, ki ureja področje letnega dopusta ja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) in sicer od 159. člena do 162. člena. Poleg tega pa se uporabljajo tudi določbe kolektivnih pogodb ter internih aktov podjetja.

Kakšno je minimalno število dni letnega dopusta?

ZDR zagotavlja pravico do minimalnega letnega dopusta v posameznem koledarskem letu v višini najmanj 4-ih tednov, ne glede na to ali delavec dela za polni delovni čas ali krajši delovni čas.

Minimalno število dni letnega dopusta je torej odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu posameznega delavca. To pomeni:

  • Če dela 5 dni v tednu = minimalni letni dopust 20 dni,
  • Če dela 6 dni v tednu = minimalni letni dopust 24 dni,
  • Če dela 4 dni v tednu = minimalni letni dopust 16 dni.

Seveda je potrebno pri tem upoštevati še možnosti dodatnih dni, ki jih določa ZDR ter posamezne kolektivne pogodbe, interni akti podjetja, ki pa jih bomo v tem primeru pustili ob strani.

Ker je delovna obveznost kolegice razporejena na 5 delovnih dni, pomeni, da bi ji v kolikor bi bila zaposlena celo koledarsko leto, pripadalo minimalno 20 dni letnega dopusta.

Ker pa se je delovno razmerje sklenilo in zaključilo med letom in je obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve, torej do sorazmernega dela letnega dopusta.

V našem konkretnem primeru to pomeni 7/12 od 20 dni = 11,66 dni.

Ker pa moramo pri izračunu sorazmernega dela dopusta upoštevati, da se najmanj polovica delovnega dopusta zaokroži na cel dan, to pomeni, da ji pripada 12 dni letnega dopusta.

Kako pa je z višino in izplačilom regresa? Kako  v primeru, ko je delovno razmerje sklenjeno z več delodajalci? Odgovore boste našli v video priročniku Kaj vse moram vedeti o regresu za letni dopust?