Kako davčno obravnavati strošek nakupa vinjete?

Avtor

Jana Jan

Vinjete za leto 2016 smo morali že kupiti, sedaj pa se nam pojavlja vprašanje ali gre to v strošek, ali je nakup vinjete davčno priznan strošek, ali se povračilo stroškov nakupa vinjete delavcu šteje kot boniteta, ali lahko odbijam DDV od nakupa vinjete….

Davčna obravnava stroška vinjete je odvisna od tega za kakšne namene je bila kupljena:

  • za privatno vozilo, ki se uporablja za službene namene,
  • za službeno vozilo, ki se uporablja tudi za privatne namene,
  • za službeno vozilo, ki se uporablja izključeno za opravljanje dejavnosti.

1.     Delavec je napoten na službeno potovanje s svojim privatnim vozilom

Vprašanje je, ali je delavec upravičen do povračila stroškov nakupa vinjete. V skladu z Uredbo o povračilih stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne štejejo v davčno osnovo, je. Pogoj pa je, da je vinjeta dokumentirana s potnim nalogom iz katerega mora biti razvidno:

  • da je delodajalec delavca dejansko napotil na službeno potovanje (ustrezna dokazila),
  • da je delodajalec odredil uporabo privatnega službenega vozila,
  • za nakup vinjete mora obstajati račun, ki dokazuje, da je bila vinjeta kupljena na dan službenega potovanja ali pred njim.

V tem primeru se torej od povračila za nakup vinjete ne obračunava dohodnina ter prispevki za socialno varnost. Tako povračilo je tudi v celoti davčno priznan odhodek z vidika delodajalca.

Seveda pa to ne velja v primeru obračuna potnih stroškov pogodbenim delavcem, torej tistim, ki niso v delovnem razmerju pri določenem delodajalcu. V teh primerih je povračilo nakupa vinjete obdavčeno z vsemi prispevki in dohodnino.

2.     Delodajalec je kupilo vinjeto za službeno vozilo, ki ga delavec  uporablja tudi za privatne namene

Pri uporabi službenega vozila za privatne namene je potrebno obračunavati boniteto. Kako se obračunava boniteta boste našli v video priročniku Službeni avto in boniteta. Pomembno pri tem je, da veste, da je strošek delodajalca za nakup vinjete že vključen v boniteto, zato se ne šteje kot dodaten dohodek delavca in posledično ni dodatno obdavčen. Prav tako je z vidika delodajalca v celoti davčno priznan odhodek.

Kako pa je z DDV-jem? Delodajalec od nakupa vinjete žal nima pravice do odbitka DDV, ker sodijo cestnine med storitve, ki so tesno povezane z osebnimi avtomobili, od katerih pa v skladu z ZDDV ni dovoljeno odbiti DDV, razen če se ta vozila opravljajo za izvajanje prevoza potnikov, avtošole itd.

3.     Delodajalec kupi vinjeto za službeno vozilo, ki se uporablja izključno za opravljanje dejavnosti

V tem primeru pa se strošek nakupa vinjete ne obravnava kot dohodek delavca. Prav tako je ta strošek v celoti davčno priznan. Kar se tiče DDV pa velja enako kot pri prejšnji točki.