Izterjava dolga od podjetja - Kako?

Avtor

Jana Jan

Vedno več podjetij se sooča z težavami, ko za svoje opravljene storitve ali dobavljeno blago ne dobijo plačila. Prvi korak je seveda opomin. Če ta ne zaleže, se je potrebno poslužiti postopka izvršbe. Izvršbo na podlagi verodostojne listine se vloži preko portala e-sodstvo. Za to vam ni  potrebno najeti nobenega strokovnjaka, ampak to lahko opravite kar sami. Če tega še niste počeli, vam lahko povem, da postopek ni zahteven in se ga lahko naučite tudi sami. Celoten postopek podaje izvršbe na podlagi verodostojne listine na portalu e-sodstvo si lahko ogledate tudi v tem video priročniku.

V tem prispevku pa vam bom predstavila 4možne  scenarije, ko ste predlog za izvršbo zoper podjetje XY že vložili in vam je bil s strani sodišča tudi že vročen sklep o izvršbi, potem pa se zgodi naslednje:

1. Dolžnik vloži ugovor, da z vami ni sklenil nobenega posla in da mu ni znano, na kateri podlagi so mu bile izstavljene fakture. Kako boste reagirali?

Pri pristojnem sodišču lahko predlagate izdajo t.i. predhodne odredbe. Pogoj za izdajo pa je, da razpolagamo z neko listino, ki dokazuje, da so dolžnikove navedbe neresnične. Na primer: podpisana pogodba na podlagi katere je bila izdana faktura, ki je predmet izvršbe. Pomen predhodne odredbe je, da se z njo doseže blokada računa/rubež/zastavna pravica že pred pravnomočnostjo sklepa.

2. Sklep postane pravnomočen, vendar poplačila dolga še vedno niste prejeli. Kaj boste storili?

Poiščite drugo premoženje dolžnika. Opravite poizvedbe na primer glede nepremičnin v zemljiški knjigi. Ker je sklep o izvršbi že postal pravnomočen, pomeni, da imamo v rokah izvršilni naslov, ki nam daje pravico, da zaprosimo za informacijo o celotnem dolžnikovem premoženju. Če so rezultati pozitivni, lahko predlagate razširitev izvršbe tudi na to premoženje.

3. Sklep postane pravnomočen, vendar vam dolžnik plača samo del dolga. Kaj boste storili?

V takšni situaciji morate podati delni umik izvršilnega predloga.

4. Naknadno ste ugotovili, da ima dolžnik še en transakcijski račun, ki ga niste navedli v predlogu za izvršbo. Kaj boste storili?

V tem primeru lahko predlagate razširitev izvršbe še na ta predmet izvršbe.

Če vam kljub vsemu temu ne uspe doseči poplačila potem je najbolje, da za nekaj časa predlagate odlok izvršbe in tako preprečite, da se izvršilni postopek ustavi. Če se kasneje ugotovi, da je dolžnik dobil kakšno premoženje, lahko z izvršbo nadaljujete ne da bi vam bilo potrebno vlagati nov predlog za izvršbo. Tako prihranite pri stroških in času.

Tako, to so nekateri možni zapleti, ki se lahko pojavijo po tem, ko ste predlog za izvršbo že vložili. Za izvršitev ukrepov, ki so navedeni zgoraj pa morate pripraviti ustrezne dopise/vloge. Vzorce le-teh boste našli v video priročniku Kako izterjati neplačan račun od pravne osebe in jih lahko hitro in enostavno uporabite v svojem primeru. Vedite, da način upravljanja s terjatvami lahko odločilno vpliva na poslovanje podjetja!