Do kakšne višine so darila ob koncu leta neobdavčena?

Avtor

Natalija Kunstek

Vsako leto se ob tem času ukvarjamo z istim problemom: darila za novo leto zaposlenim, darila njihovim otrokom, darila poslovnim partnerjem, pogostitev itd. Do kakšne višine so taka obdarovanja neobdavčena? So ti stroški davčno priznani ali ne? Lahko odbijamo DDV ali ne? V tem prispevku vam bom obrazložila vsa pomembna dejstva, ki jih morate upoštevati pri davčni obravnavi novoletnih poslovnih daril.

1.     Zaposlenim ob koncu leta podarite majhno pozornost

V kolikor vrednost darila vašim zaposlenim znaša do 13 € in bo to edina boniteta, ki jo bo zaposleni prejel v enem mesecu, potem se tako darilo ne obdavči. Če pa prejema še druge bonitete, ki skupaj s tem darilom presegajo vrednost 13 €, se celoten skupen znesek obdavči enako kot dohodek iz zaposlitve.

Primer: zaposleni prejema boniteto za službeni avto 42,00 € in v decembru prejme še darilo višini 13 €. To pomeni, da bo potrebno v obračunu dohodka iz zaposlitve za mesec december upoštevati boniteto v višini 55 € in od tega zneska odvesti vse davke in prispevke, kot pri plači.

Z vidika davka od dohodka pravnih oseb je potrebno omeniti, da je v primeru, ko je darilo obdavčeno z dohodnino, nabava takega darila tretirana  kot davčno priznan odhodek. Če pa z dohodnino ni obdavčena (vrednost do 13 €), se stroški takega darila štejejo kot davčno nepriznani odhodek.

 

2.     Za otroke vaših zaposlenih v mesecu decembru organizirate obdarovanje

Če v decembru obdarite otroke zaposlenih, ki niso starejši od 15 let in vrednost darila ne presega 42 €, potem se tako darilo ne obdavči. Če pa je znesek 42 € presežen ali pa gre za obdarovanje otroka starejšega od 15 let, se tako darilo obravnava kot boniteta, ki jo je potrebno obračunati staršu tega otroka skupaj z dohodki iz delovnega razmerja.

Z vidika davka od dohodka pravnih oseb je tako darilo, v kolikor dohodnina ni obračunana, davčno nepriznan odhodek.

 

3.     Poslovnim partnerjem, zunanjim sodelavcem podarite ob koncu leta majhno pozornost

Če vrednost darila, ki ga ob koncu leta namenite vašim poslovnim partnerjem ne presega vrednosti 42 €, oziroma če skupna vrednost vseh daril, ki ste jih isti osebi v davčnem letu podarili, ne presega 84 €, potem takih daril ni potrebno obdavčiti. Če pa vrednost preseže omenjene vrednosti, pa je od razlike, ki preseže maksimalno vrednost, potrebno obračunati 25 % akontacijo dohodnine.

Stroški takih daril se z vidika davka od dohodka pravnih oseb davčno nepriznani, če dohodnina ni obračunana. Pogostokrat se zgodi, da se stroške teh daril obravnava kot reprezentanco, ki se v višini 50 % upošteva kot davčno priznani odhodek. Vendar je na tem mestu potrebno upoštevati določbo ZDDPO-2, ki stroške reprezentance obravnava kot stroške, ki nastanejo ob poslovnih stikih zavezanca s poslovnimi partnerji. Obdaritev poslovnih partnerjev ni nujno takšen strošek, saj se obdaritev ob koncu leta običajno ne šteje kot poslovni stik.

 

4.     Za poslovne partnerje, zaposlene, zunanje sodelavce organizirate novoletno zabavo

Stroški take pogostitve se ne štejejo za boniteto, so pa taki stroški davčno nepriznani z vidika davka od dohodkov pravnih oseb.

Naj se na kratko dotaknem  še davka na dodano vrednost. V kolikor vrednost novoletnih daril, ki jih dajemo zaposlenim ter poslovnim partnerjem, ne presega vrednosti 20 €, se DDV ne obračuna. Prav tako lahko ob nabavi takih daril odbijamo vstopni DDV.

Za konec pa vam priporočam še, da za vsa dana darila vodite evidenco daril, ki naj vsebuje podatke o prejemnikih darila, vrsti darila, vrednosti darila ter datumu obdarovanja.

V tem prispevku sem obdelala le novoletna obdarovanja, kako pa je z davčno obravnavo ostalih daril, ki jih podjetja dajejo svojim strankam, lastnikom družb, donacijami itd. pa si lahko pogledate v video priročniku Obdavčitev daril.