Kako se naredi obračun bolniške nad 30 dni?

Avtor

mag. Zlatka Ilešič

Pred časom je bil na obisku bratranec in mi je pokazal plačilno listo za mesec maj. »Tole niso prav obračunali. Zakaj imam dve različni urni postavki, če sem bil na bolniški?«

Seveda sva plačilno listo pregledala in obračun je bil pravilen. Vendar je bila sredi meseca bolniška obračunana v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), saj je bil odsoten več kot 30 dni. Do 30 dni se bolniška namreč obračuna v breme delodajalca, v primeru odsotnosti nad 30 dni pa se bolniška obračuna v breme ZZZS in posledično se urna postavka obračuna na drugačen način, kar bo prikazano tudi v nadaljevanju.

Da se bolniška obračuna v breme ZZZS pomeni, da delodajalec za ta del bolniške izpolni zahtevek za refundacijo ter ga z ostalimi potrebnimi obrazci pošlje na ZZZS.  ZZZS pa mu potem ta sredstva povrne. Več o tem si lahko ogledate v video priročniku tukaj. Sedaj pa se vrnimo k mojemu bratrancu.

Bratranec je bil 3.4.2015, zaradi bolezni prvi dan odsoten z dela. Šifra razloga zadržanosti na njegovem bolniškem listu, ki ga je dobil od svojega osebnega zdravnika, je bila torej 01.

Od 1.5.2015 do 31.5.2015 je bil zaradi bolezni bratranec še vedno odsoten od dela 8 ur dnevno.

Rekli smo, da v kolikor traja bolniška več kot 30 dni, gre vse kar je nad 30 dni v breme ZZZS. Če pogledamo na koledar, lahko vidimo, da znaša obdobje 30 delovnih dni, od 3.4.2015 do 14.5.2015.

izračun delovnih ur

To pomeni, da se bolniška v breme ZZZS obračuna s 15.5.2015. Kako torej naredimo obračun za mesec maj, ob tem, da vemo, da bi bratranec dobil 1.200 € bruto plače, če bi delal 8 ur dnevno:

 1. Do 14.5.2015 se bolniška obračuna v breme delodajalca. To izračunamo tako, da plačo, ki bi jo bratranec normalno prejel, delimo z delovnimi urami meseca maja, ter pomnožimo z 80% 1 .

  1.200 € : 168 ur = 7,14 * 0,80 = 5,71 €

  To osnovo pomnožimo s številom delovnih ur od 1.5.2015 do 14.5.2015.

  5,71 € * 80 ur = 456,80 €

 2. Od 15.5.2015 dalje, pa se bolniška obračuna v breme ZZZS. Vzamemo osnovo 2 iz leta 2014 (bratranec je imel osnovo 10.043 €), jo delimo z delovnimi urami tega leta (2088 ur. - izračune delovnih ur si lahko pogledate tukaj) in dobimo izhodiščno urno osnovo.

  10.043 € : 2088 ur = 4,81 €

  Preverimo, če je potrebno urno osnovo množiti s količnikom valorizacije 3 , ter množimo osnovo še z odstotkom glede na razlog zadržanosti od dela.

  Tabela količnikov valorizacije:
  količnik valorizacije
  Tabela odstotkov osnove glede na razlog zadržanosti od dela:višine nadomestil
  4,81 * 1,00 * 0,80 = 3,85 €

  Tako dobljeno urno osnovo pomnožimo s številom delovnih ur od 15.5.2015 do 31.5.2015.

  3,85 € * 88 ur = 338,80 €

 3. Seštejemo obe postavki in dobimo bruto plačo, od katere se potem obračunajo še davki in prispevki za socialno varnost.

  456,80 € + 338,80 € = 795,60 €

Od kakšne osnove obračunati bolniško v primeru, ko delavec še ni prejemal plače v preteklih mesecih oz. v preteklem koledarskem letu? To pa si lahko ogledate v naslednjem videu.

 »Tole je pa zelo komplicirano!«, je rekel bratranec. Res je! Tudi osebe, odgovorne za obračun plač imajo večkrat težave, ko morajo obračunati bolniške. Zato je, ko se pojavi potreba, dobro imeti pri sebi kakšen pripomoček, da lahko hitro pokukamo vanj. Na primer Video priročnik Obračun plač za začetnike, kjer imate poleg obračunov bolniških tudi druge možne primere obračunov plač.

 1. Ta odstotek določa 8. točka 127. člena Zakona o delovnih razmerjih in se uporabi vedno, ko gre za obračun bolniške zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom.

 2. Znesek celotne bruto plače in nadomestil, ki so mu bile izplačane v letu 2014.

 3. Količnik valorizacije uskladi plačo iz preteklih let s povprečnim gibanjem plač v tekočem letu.